KALENDER

31/03/2019
Gudstjeneste i Brændstrup kl 10.30

Prædiketekst:   Matt. 13,24-30. 36-43
Prædikant:        Per Bøndergaard
Børneindslag:   Britta


Per Bøndergaard, Brændstrup

07/04/2019
Ungdomsgudstjeneste i Brændstrup kl 10.30

Prædiketekst:           Matt: 20, 17-28
Prædikant:                Ejler N Andersen
Børneindslag:           Per


Ejler Nørager Andersen, Taps

14/04/2019
Forbønsgudstjeneste i Brændstrup kl 10.30

Prædiketekst:          Matt. 21, 1-9
Prædikant:               Ejler N Andersen
Børnemøde:            Marianne


Ejler Nørager Andersen, Taps

18/04/2019
Skærtorsdags gudstjeneste i kl 19.30 i Brændstrup

Fællesspisning kl 18

Prædiketekst:          Matt. 27, 32-44
Prædikant Ejler N Andersen


Ejler Nørager Andersen, Taps

Luthersk Missions Frimenighed i Sønderjylland

Frimenighedens gudstjeneste er åbne for alle, uanset medlemskab.

De afholdes søndag kl. 10.30, på skift i Brændstrup og Ballum - se i øvrigt frimenighedens aktiviteter under "Program".

Der er indslag for børn ved gudstjenesterne, og der serveres altid kaffe efter gudstjenesten.

NYT
Beklager, vi fandt ingenting.

PROGRAMMER

Carsten Hjorth Pedersen
Det har altid været målet i vores hjem at få holdt andagt sammen med vores børn efter aftensmåltidet. Og til d...