Adventsgudstjeneste i Brændstrup kl 10.30

Dato: 
Søndag, november 29, 2020

Prædikant:         Finn Sørensen
Prædiketekst:    Joh. 1, 1-9

Finn Sørensen, Haderselv