Konfirmation

Ved ønske om konfirmation sker henvendelsen til præsten
Konfirmation foretages normalt ved en gudstjeneste efter et ritual, der er vedtaget i frimenigheden.
Frimenigheden tilbyder konfirmandundervisning for medlemmers børn. Det vil foregå efter en nærmere aftalt plan.