Luthersk Mission er en kristen organisation, der ønsker at mennesker skal lære Jesus at kende.

Sønderjyllands Frimenighed er en frimenighed under den landsdækkende forening Luthersk Mission.

Grundlag

Vi er en evangelisk-luthersk frimenighed, der bygger vores arbejde på Bibelen, Guds ord, og den opfattelse af Bibelen, som er udtrykt i den evagnelisk-lutherske bekendelse (samme grundlag som Folkekirken).

En frimenighed er som ordet siger en fri menighed, som står udenfor folkekirken og dermed også udenfor folkekirkeligt tilsyn. Den afholder selv alle udgifter til lokaler, præstens løn mm.

En evangelisk luthersk frimenighed har nogle særstillinger i forhold til Folkekirken, fordi den har samme grundlag som Folkekirken. Det gør sig bl.a. gældende, når det gælder lån af kirkebygninger til kirkelige handlinger.

Historie

Sønderjyllands Frimenighed blev startet den 16. april 1998 og gudstjenesterne afholdes henholdsvis på Brændstrup kristne Friskole og i Ballum Missionshus

Hvor mange er vi?

Foreningen har i dag omkring 100 medlemmer. I gennemsnit bliver der holdt 3 gudstjenester om måneden og disse er åbne for alle også ikke-medlemmer.
​Derudover er der en selvstændig bibelkreds der mødes den anden fredag i hver måned.

Kirkelige handlinger

Dåb og konfirmation
Ved ønske om dåb og konfirmation sker henvendelsen til præsten
Dåb og konfirmation foretages normalt ved en gudstjeneste efter et ritual, der er vedtaget i frimenigheden.
Frimenigheden tilbyder konfirmandundervisning for medlemmers børn. Det vil foregå efter en nærmere aftalt plan.

Begravelse
Henvendelse sker til præsten
Frimenigheden er medlem af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og er derfor omfattet af en begravelsesordning der gør at man er dækket i tilfælde af dødsfald.
Du kan læse mere om ordningen på ELN´s hjemmeside 
Du kan også se vedtægterne for ordningen.

Vielse
Frimenigheden har ikke vielsesret. Det kommende ægtepar skal borgerligt vies, hvorefter der foretages en kirkelig velsignelse.
Henvendelse sker til præsten

Andre aktiviteter

Frimenigheden afholder hvert år en weekendlejr.
I øvrigt deltager vi i LM-arrangementer på afdelings- og landsplan.

Kontakt

For yderligere information kan formand Bjarne Larsen kontaktes på tlf. 22 87 66 94