Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus.

Medlemmer over 18 år betaler et årligt kontingent og har stemmeret ved det årlige frimenighedsmøde.

Henvendelse om medlemskab sker til frimenighedens formand.